Wat ik bied

Ik ben van nature positief ingesteld en denk in mogelijkheden. Vanuit mijn vrolijke inborst probeer ik om ook de wereld waarin ik werk leuker en fijner te maken. Voor velen, bestuurders, collega’s en vrienden ben ik een vertrouweling, een luisterend oor, een loyale adviseur en een zorgzame vriendin. Ik ben open en eerlijk. Vanuit een liefdevol hart ben ik niet bang om te benoemen waar het schuurt. Ik ben een harde werker die de lat voor zichzelf en haar omgeving hoog legt, maar ook begrip heeft voor omstandigheden waardoor het soms anders loopt dan beoogd. Ik weet inmiddels goed wat ik kan en waar ik energie van krijg, maar ik weet ook wat mij minder goed ligt. Hier zal ik altijd open over zijn.

Wat ik bied

Ik ben inzetbaar voor zowel kortlopende adviesopdrachten als voor langere trajecten. Mijn (sterke) voorkeur gaat daarbij uit naar organisaties met een maatschappelijke doelstelling, zoals het openbaar bestuur, uitvoeringsorganisaties, brancheorganisaties, goede doelen, culturele-, onderwijs- en gezondheidszorginstellingen.

Op grond van mijn kennis en ervaring valt te denken aan:

 • Bestuurs/directiesecretaris
 • Politiek-bestuurlijk adviseur van een bestuurder
 • Hoofd van een stafafdeling op het gebied van bestuursondersteuning
 • Adviseur c.q. trainer bij de voorbereiding van een gesprek in de Tweede Kamer
 • Secretaris van een (onderzoeks)commissie
 • Griffier
 • Project- of programmamanager op een politiek-bestuurlijk thema
 • Adviseur besturingsvraagstukken
 • Dagvoorzitter, gespreksleider, presentator

Maar liever vraag ik het u

Vaak dekt de naam maar half de inhoud van de opdracht, dus zie het bovenstaande als een indicatie van mogelijke rollen. Liever ga ik met u in gesprek over de daadwerkelijke behoefte van uw organisatie en over de wijze waarop ik iets voor u zou kunnen betekenen. Voor mij is daarbij belangrijk dat mijn inzet uiteindelijk maatschappelijke impact heeft. De meeste energie krijg ik als ik door mijn handelen bestuurders kan ondersteunen, en mensen en organisaties (weer) in beweging krijg.

Ik ben…

 • thuis in ‘Den Haag’ en heb hier een groot netwerk: met zowel ervaring op een ministerie, een planbureau als in de Tweede Kamer ben ik bekend met het politiek-bestuurlijke krachtenveld;
 • een echte verbinder: ik schakel gemakkelijk tussen mensen, processen en inhoud, en tussen de organisatie en de verschillende stakeholders;
 • een waardevolle sparringpartner op bestuurlijk, strategisch en persoonlijk terrein. Ik denk graag mee over de aanpak van organisatorische vraagstukken en ontzorg daarmee de bestuurder: die staat er niet alleen voor;
 • communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk. Ik spreek de taal van bestuurders en de organisatie;
 • een denker: ik overzie het krachtenveld en de verschillende drijfveren en belangen, bied daarin overzicht, leg verbanden en kan op basis daarvan strategisch adviseren over de mogelijke handelingsperspectieven en scenario’s;
 • maar nog meer ben ik een doener: organisatorisch sterk, kan goed plannen en pro-actief handelen;
 • resultaatgericht zonder de mens uit het oog te verliezen: resultaten bereik ik binnen tijd en budget en met behoud van de relatie. Onafhankelijkheid en integriteit heb ik hoog in het vaandel staan;
 • een katalysator: ik krijg mensen en processen (weer) in beweging en weet daarbij energie te genereren.