Curriculum vitae

Sociaal en Cultureel Planbureau (2015 – 2019)

Directiesecretaris
Als directiesecretaris was ik adviseur voor de tweekoppige directie met betrekking tot het primaire (onderzoeks)proces en verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen van het werkprogramma. Ik was in feite de verbindende schakel tussen de directie en de onderzoekers en ondersteuners. Daarnaast was ik verantwoordelijk voor het onderhouden van de externe relaties van het SCP. Het functioneel aansturen van het directiesecretariaat – en op deelterreinen van de communicatieadviseurs – behoorde tot mijn dagelijkse werkzaamheden. In 2016 en 2017 was ik medeverantwoordelijk voor de organisatie van een extern begeleidingstraject ter voorbereiding op en uitvoering van de reorganisatie.

Tweede Kamer der Staten-Generaal (2007 – 2015)

Griffier Nederlandse EU-Voorzitterschap 2016 (2015)
Als griffier was ik lid van het kernteam en zodoende medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van zes Interparlementaire Conferenties tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap. Deze vonden plaats in de eerste helft van 2016.

Griffier tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid (“commissie Elias”) (2012 – 2015)
Ik was verantwoordelijk voor het leiden en aansturen van de onderzoeksstaf (12 personen), het uitzetten van de grote lijnen, het bewaken van de planning en het budget en het adviseren van de commissie(voorzitter). Tevens vervulde ik een verbindende rol richting zowel de interne ambtelijke organisatie als de buitenwereld.

Adjunct-griffier vaste commissies voor Defensie en VROM (2007 – 2012)
Bij beide commissies was ik verantwoordelijk voor de ambtelijke ondersteuning van het politieke proces, bestaande uit het onderhouden van contacten met Kamerleden, het ministerie en externen (burgers, lobbyisten), het voorbereiden, bijwonen en uitwerken van procedurevergaderingen en overleggen met de regering, het schrijven van notities, rapporten en persberichten en het organiseren van binnen- en buitenlandse werkbezoeken en hoorzittingen.

Ministerie van VROM (2004 – 2007)

Beleidsmedewerker Bureau Secretaris-Generaal (2005 – 2007)
Als jongste beleidsmedewerker binnen deze dynamische afdeling had ik een gevarieerde portefeuille. Deze bestond o.a. uit de tweewekelijkse voorbereiding en advisering van onze secretaris-generaal voor het SG-beraad, de coördinatie van de totstandkoming van de jaarlijkse beleidsagenda, het voeren van het secretariaat van de stuurgroep adviesraden & kennisinstellingen en de voorbereiding en verslaglegging van de wekelijkse bewindsliedenstaf. De kers op de taart was dat ik als secretaris van het projectteam de projectleider mocht ondersteunen bij de voorbereiding van de kabinetswisseling en de samenstelling van het overdrachtsdossier 2007.

Rijkstrainee Directie Communicatie (2004 – 2005)
De plek waar ik mijn Haagse loopbaan ooit begon. Als rijkstrainee kwam ik terecht bij de directie Communicatie, waar ik verantwoordelijk was voor het opstellen van een communicatiestrategie. Hierbij moest ik de verbinding leggen tussen het beleidsdepartement in Den Haag en de kantoren van de Rijksgebouwendienst en de VROM-Inspectie in de regio.

Opleiding

Christelijk Gymnasium Utrecht (1990-1996)

Bestuurskunde, Universiteit Leiden (1996 – 2002)

Amerikaanse geschiedenis en politiek, The Ohio State University (2002 – 2003)Wilt u een uitgebreider CV? Neem dan contact met mij op.